Giấy kiểm tra 5 ôly

944

Giấy kiểm tra 5 ôly

Liên hệ

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

Họ và tên (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Số điện thoại (bắt buộc)

Địa chỉ giao hàng (bắt buộc)

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Số lượng


Dòng kẻ in: 5 ôly.

Định lượng giấy ruột: 80 gms và 100 gms.

Giấy viết không lem, không thấm.

Sử dụng độ trắng không làm hại mắt.

Không sử dụng mùi thơm độc hại.

Không sử dụng mùi thơm độc hại.