Tập học sinh – Bông hoa nhỏ

192

Tập học sinh – Bông hoa nhỏ

Liên hệ

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

Họ và tên (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Số điện thoại (bắt buộc)

Địa chỉ giao hàng (bắt buộc)

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Số lượng


 

Tập 96 trang luôn bìa.

Dòng kẻ in: ngang, 4 ôly và 5 ôly.

Định lượng giấy ruột: 100 gms.

Giấy viết không lem, không thấm.

Sử dụng độ trắng không làm hại mắt.

Không sử dụng mùi thơm độc hại.