Tập học sinh – Hoa hướng dương

Tập 96 trang và 200 trang luôn bìa.

Dòng kẻ in: ngang, 4 ôly và 5 ôly.

Định lượng giấy ruột: 80 gms.

Giấy viết không lem, không thấm.

Sử dụng độ trắng không làm hại mắt.

Không sử dụng mùi thơm độc hại.

Cùng Chuyên Mục
Bài Viết Trước
Bài Viết Sau