Tập học sinh – Tuổi ngọc


2,833 lượt bình chọn

Tập học sinh – Tuổi ngọc

  • 💵 Liên hệ
Đặt Hàng Online

Tập học sinh – Tuổi ngọc

Tập 96 trang luôn bìa.

Dòng kẻ in:  4 ôly và 5 ôly.

Định lượng giấy ruột: 120 gms.

Giấy viết không lem, không thấm.

Sử dụng độ trắng không làm hại mắt.

Không sử dụng mùi thơm độc hại.

Cùng Chuyên Mục
Bài Viết Trước
Bài Viết Sau