Tập sinh viên khổ lớn – Sức sống trẻ

15

Tập sinh viên khổ lớn – Sức sống trẻ

Liên hệ

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

Họ và tên (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Số điện thoại (bắt buộc)

Địa chỉ giao hàng (bắt buộc)

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Số lượng


Tập 96 trang và 200 trang luôn bìa.

Dòng kẻ in: ngang

Định lượng giấy ruột: 80 gms.

Giấy viết không lem, không thấm.

Sử dụng độ trắng không làm hại mắt.

Không sử dụng mùi thơm độc hại.

Không sử dụng mùi thơm độc hại.

Bạn đang xem bài viết Tập sinh viên khổ lớn – Sức sống trẻ tại chuyên mục Sản Phẩm, Sinh Viên Sức Sống Trẻ, trên website Chuyên Sản Xuất Tập Vở Học Sinh - Nghệ Xương (Since 1972). Nếu bạn có nhu cầu tư vấn về sản phẩm cũng như đặt hàng xin vui lòng liên hệ HOTLINE hoặc tại đây.